กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร Featured

21-09-2565 Written by 

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

Read 49 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร